Онлайн Маркетинг

Съставяне на текст за директна реклама по пощата

Posted on Updated on

директен маркетинг за книга

За да напише добър текст, авторът на текстове за директна реклама по пощата се нуждае от достоверна информация за производителя, купувача и конкурентите. Той трябва да знае защо купуват потребителите.
 
Добрият текст превежда търговските предложения в термини за ползи, акцентира върху удовлетворението на купувача и използва точен, ясен език.
 
Предложението трябва да бъде изказано незабавно и привлекателно. Нещо повече, авторът трябва да убеди потребителя, че обещаното непременно ще бъде изпълнено. Накрая, добрият текст облекчава извършването на желаното действие. Исканото действие трябва да бъде просто, определено и незабавно.

Прочетете остатъка от публикацията »

Advertisements

Откъс от „Партизански маркетинг“ Джей Конрад Левинсън

Posted on Updated on

Партизански маркетинг
 

Собственик на книжарница имаше лошия късмет магазинът му да бъде разположен между двама силни конкуренти, които продаваха книги.
 
Един ден, идвайки на работа, откри, че конкуренцията му отдясно е увесила огромен транспарант: ”Чудовищна годишна разпродажба! Намаление на цените с 50%”. Плакатът бе по-голям от предната му витрина.
 
О, ужас, конкурентът отляво на магазина му беше разпънал още по-грамаден транспарант: ”Гигантска разпродажба на залежали книги!” Цените са по-ниски с 60%!”. Отново витрината му изглеждаше нищожна в сравнение с него.
 
Какво трябваше да стори собственикът на малката книжарница по средата? Прочетете остатъка от публикацията »

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ИНФОГРАФИКАТА

Posted on Updated on

Статията е публикувана в:
ГОДИШНИК НА МИННО-ГЕОЛОЖКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. ИВАН РИЛСКИ”, Том 57, Св. IV, Хуманитарни и стопански науки, 2014

Автор:
Юлия Илчева – Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски“, София 1700, julia_ilcheva@abv.bg

Юлия Илчева

Според TechNews.bg, който е динамичен информационен ресурс за новини, анализи, пазарни данни, диалог и съвети за технологиите и тяхното приложение в бизнеса и личното пространство, инфографиката ще се наложи като стандарт за представяне на данни. Тенденцията ще се прояви отчетливо в периода 2014-2015 г.

Пред социалните медии, които са един от водещите канали за общуване онлайн в интернет, стои предизвикателството да усвоят този формат и да подготвят аудиторията за възприемане на сложни данни.

…През последните няколко години се наблюдават значителни промени в Интернет, а с това и в хората, които го използват. Това е така, защото възгледите, поведението и ценностната система на едно поколение се формират както от културно-социалните фактори на обществото, в което то израства, така и от технологиите, които съпътстват достигането на неговата зрялост. Революцията в информационните и комуникационните технологии, наричана често – дигитална революция, доведе до формиране на „нет-поколение”, което е първото, израснало с цифровите технологии. То е не само технологично грамотно, а и технологично обвързано и зависимо. До навършване на 21 години средният представител на „нет-поколението” има зад гърба си над 20 000 часа пред телевизора, над 10 000 часа видео и компютърни игри, говорил е над 10 000 часа по мобилния си телефон, изпратил е над 200 000 писма по електронната поща, но за съжаление е прекарал по-малко от 5 000 часа в четене на книги [1]. Последни изследвания в областта на невропсихологията, една от когнитивните науки, показват, че „стимулирането на мозъка по определен начин трансформира мозъчните структури и променя начина на мислене и че тези трансформации са възможни по време на целия живот на човека, а не само в ранна възраст, както се смяташе доскоро. Ежедневният контакт с цифровите технологии формира у „нет-поколението” знания, умения и начин на мислене, много по-различни от тези на предходните поколения. Това поколение, наричано от изследователите „Z поколение“, приема тези технологии за даденост. То притежава така нареченият визуално-кинестетичен стил на учене [2], според който 65% от хората за визуализатори, т.е. използват зрителна стратегия.

Един от начините за ангажиране вниманието на обучаемите в учебния процес е интегриране на средства от тяхното лично виртуално пространство, например непрекъснат достъп до разнообразни информационни източници чрез Интернет, предоставящ едновременно текст, звук, визия, световно покритие, онлайн връзки, интерактивност и възможност информацията да се актуализира лесно и бързо.

Такъв източник е инфографиката (от лат. informatio – означава осведомяване, разяснение, изложение), която е графичен метод за представяне на информация, данни и знания. Водещи медии повишават интереса си към нея като един от приоритетните мултимедийни формати, който може с успех да се използва и в обучението.

Прочетете остатъка от публикацията »

Откъс от „Четирите потока на парите“ Робърт Т. Кийосаки

Posted on Updated on

Робърт Кийосаки

Глава 10

Правете бебешки стъпчици

Действието побеждава бездействието

Според мен една от главните причини на „Н” и „С” да им е толкова трудно да направят прехода от „Н” и „С” към „Б” и „И” e големият им страх от допускането на грешки. Те често казват:- Толкова ме е страх да не се проваля. Или – нуждая се от повече информация. Можеш ли да ми препоръчаш още някоя книга?

квадранти на Кийосаки
Н – наемен работник С – свободна професия (или малък бизнес) Б – бизнес притежател И – инвеститор

В капана на квадрантите им ги държат предимно техните страхове или съмненията в собствените способности. Моля ви, отделете време, за да прочетете седемте стъпки и да изпълните препоръките в края на всяка една от тях. За повечето хора това е достатъчно като бебешка стъпка, за да ги накара да тръгнат към квадранти „Б” и „И”. Само изпълнението на тези седем стъпки ще отвори цели нови светове от възможности и промени. А след това просто продължете да правите бебешки стъпки.

Това е синтезирано в девиза на „Найк”: -Просто го направи
За нещастие нашите училища казват също така: -Не правете грешки

Прочетете остатъка от публикацията »

Как и къде да намерим безплатни снимки за нашите публикации?

Posted on Updated on

Изображения социални мрежи

Ако сте активен блогър или онлайн маркетинг специалист, който се грижи за споделяне на качествено съдържание на свой клиент – бизнес компания или известен бранд в социалните мрежи, със сигурност имате нужда от впечатляващи изображения.

При липсата на голям бюджет е необходимо да имате под ръка различни онлайн източници на безплатни ресурси със снимки, картинки и изобщо изображения, които да може да добавяте свободно към своите публикации.

Ето един списък с уебсайтове предлагащи безплатни изображения, които може да използвате в работата си, като е необходимо единствено да се съобразите и да изпълните конкретните разрешения за ползване, които съпътстват картинките и да извършите необходимите действия, които ще ви дадат право да ги използвате безплатно (най-често е изискването да се посочи автора):

Прочетете остатъка от публикацията »