Месец: юли 2017

Съставяне на текст за директна реклама по пощата

Posted on

директен маркетинг за книга

За да напише добър текст, авторът на текстове за директна реклама по пощата се нуждае от достоверна информация за производителя, купувача и конкурентите. Той трябва да знае защо купуват потребителите.
 
Добрият текст превежда търговските предложения в термини за ползи, акцентира върху удовлетворението на купувача и използва точен, ясен език.
 
Предложението трябва да бъде изказано незабавно и привлекателно. Нещо повече, авторът трябва да убеди потребителя, че обещаното непременно ще бъде изпълнено. Накрая, добрият текст облекчава извършването на желаното действие. Исканото действие трябва да бъде просто, определено и незабавно.

Голямото количество текстово пространство, достъпно в директната реклама по пощата в сравнение с печатните СМИ, представлява в еднаква степен изкушение и възможност за автора. Често в пратката се включват излишни материали и се използват прекалено творчески форми.
 
Но задачата на директната реклама по пощата се състои в това да продава, а не да впечатлява.
 
Всяка дума и картинка трябва да способстват за изпълнението на тази задача. Програмата за директна реклама по пощата често следва да се изменя съобразно целите на ефективна комуникация в зависимост от различните целеви аудитории.

Ел. Бейвърсток предлага изчерпателен списък с препоръки към автора на „ефективно писмо с комерсиално предложение“ [3, с. 137-139].

Как да се напише ефективно писмо с комерсиално предложение:
 
1. Вашият текст ще работи най-добре, ако бъде лично послание: можете ли да си представите образа на индивидуалния получател? Как изглежда той, какво облича, /чете/гледа по телевизията/прави през
свободното си време?
 
2. Говорете с обикновен и приятелски тон, не бъдете високомерни. Бъдете разумни и логични. Не се престаравайте в своите твърдения: звучи смешно и подкопава доверието към вашето предложение. Ако можете, направете вашето предложение актуално и любопитно, така че четенето му да завладява. Проверете чете ли се леко и естествено; за тази цел го прочетете на глас.
 
3. За да се чете леко текстът, използвайте кратки изречения. С тази цел не правете дълги параграфи (нормалната дължина е около шест реда). Не използвайте прекалено много прилагателни или глаголи – те забавят скоростта на четенето.
 
4. Започнете със заглавие, в което се формулира основната полза от вашето предложение: какво ще даде вашият продукт на получателя;колко време/усилия/пари ще спести читателят, ако купи вашия продукт.
 
5. Постарайте се да започнете основния текст на писмото (този, който следва зад думите „Скъпи читателю!“) с кратко предложение, за да грабнете веднага вниманието.
 
6. Запознайте читателя с предложението и обяснете неговите изгоди.
Вашият текст трябва да изобилства с описание на ползите, а не характеристики на продукта; той трябва да разказва какво продуктът може да донесе на потенциалния собственик, а не да преразказва съдържанието на книгата. Повторете вашето съобщение (с други думи), за да гарантирате, че получателят непременно ще се запознае с неговите основни моменти – не всички четат подред от началото до край.
 
7. За отделяне на своите главни комерсиални аргументи използвайте маркиране; тези аргументи могат да се повторят и развият и в главната брошура. Понякога е ефектно те да се дадат във вид на номериран списък, но не го правете прекалено дълъг (четири пункта са повече от достатъчни).
 
8. Може да се подчертаят основните моменти с цел по-голямо разграничаване, подчертаването със син цвят още повече ще увеличи реакцията (но не е необходимо да се прекалява с тази техника). Вторият цвят може да се използва и за подпис в края на писмото.
 
9. Дайте на купувача достатъчно информация, за да се реши незабавно към покупка. Ясно и подробно обяснете какво се изисква от него по-нататък, т. е. как да направи поръчката.
 
10. Споменете в писмото всички останали аспекти. Облекчете задачата на тези купувачи, които вече са взели решение да купят книгата и затова не им е нужно да четат брошурата.
 
11. Последният параграф също трябва да прави силно впечатление, за да предизвика позитивна реакция към вашия продукт и вашето предложение и да предостави стимул да се попълни бланката за поръчка

Още:

5. КОМУНИКАЦИИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

How to Market Books by Alison Baverstock

Alison Baverstock, How to Market Books

Marketing blog Mariya Gulenova

Статии от Автор: Христо Кафтанджиев

ХАРАКТЕРЪТ НЕ Е СЪДБА

Posted on Updated on

Емоционална интелигентност

Откъс от книгата „Емоционалната интелигентност“ на Даниел Голман

ЧЕТВЪРТА ЧАСТ: ВЪЗМОЖОСТИ

Обърнахме достатъчно внимание на възможностите за промяна на заучени емоционални модели. Какво да кажем обаче за реакциите, които са запечатани в гените ни – как да променим обичайното поведение на хора, които по природа са изключително раздразнителни или пък болезнено срамежливи?

Тук вече става въпрос за темперамент, за недоловимия шепот на чувствата, които определят основните ни нагласи. Темпераментът може да бъде определен с оглед на настроенията, типични за емоционалния ни живот. В известна степен ние всички предпочитаме точно определен емоционален обхват; характерът е заложен в нас още при раждането и е част от генетичната лотария, която бележи целия ни живот.Всеки родител е ставал свидетел на това: още от раждането си едно дете може да бъде спокойно и кротко – или пък твърдоглаво и неуправляемо.

Въпросът е дали подобен биологично определен набор от емоции може да бъде променен от опита. Дали биологията ни наистина определя емоционалната ни съдба или все пак има шанс едно срамежливо по природа дете да се превърне в по-самоуверен възрастен?

Прочетете остатъка от публикацията »