Месец: юни 2017

Откъс от „Партизански маркетинг“ Джей Конрад Левинсън

Posted on Updated on

Партизански маркетинг
 

Собственик на книжарница имаше лошия късмет магазинът му да бъде разположен между двама силни конкуренти, които продаваха книги.
 
Един ден, идвайки на работа, откри, че конкуренцията му отдясно е увесила огромен транспарант: ”Чудовищна годишна разпродажба! Намаление на цените с 50%”. Плакатът бе по-голям от предната му витрина.
 
О, ужас, конкурентът отляво на магазина му беше разпънал още по-грамаден транспарант: ”Гигантска разпродажба на залежали книги!” Цените са по-ниски с 60%!”. Отново витрината му изглеждаше нищожна в сравнение с него.
 
Какво трябваше да стори собственикът на малката книжарница по средата? Прочетете остатъка от публикацията »

Advertisements

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ИНФОГРАФИКАТА

Posted on Updated on

Статията е публикувана в:
ГОДИШНИК НА МИННО-ГЕОЛОЖКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. ИВАН РИЛСКИ”, Том 57, Св. IV, Хуманитарни и стопански науки, 2014

Автор:
Юлия Илчева – Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски“, София 1700, julia_ilcheva@abv.bg

Юлия Илчева

Според TechNews.bg, който е динамичен информационен ресурс за новини, анализи, пазарни данни, диалог и съвети за технологиите и тяхното приложение в бизнеса и личното пространство, инфографиката ще се наложи като стандарт за представяне на данни. Тенденцията ще се прояви отчетливо в периода 2014-2015 г.

Пред социалните медии, които са един от водещите канали за общуване онлайн в интернет, стои предизвикателството да усвоят този формат и да подготвят аудиторията за възприемане на сложни данни.

…През последните няколко години се наблюдават значителни промени в Интернет, а с това и в хората, които го използват. Това е така, защото възгледите, поведението и ценностната система на едно поколение се формират както от културно-социалните фактори на обществото, в което то израства, така и от технологиите, които съпътстват достигането на неговата зрялост. Революцията в информационните и комуникационните технологии, наричана често – дигитална революция, доведе до формиране на „нет-поколение”, което е първото, израснало с цифровите технологии. То е не само технологично грамотно, а и технологично обвързано и зависимо. До навършване на 21 години средният представител на „нет-поколението” има зад гърба си над 20 000 часа пред телевизора, над 10 000 часа видео и компютърни игри, говорил е над 10 000 часа по мобилния си телефон, изпратил е над 200 000 писма по електронната поща, но за съжаление е прекарал по-малко от 5 000 часа в четене на книги [1]. Последни изследвания в областта на невропсихологията, една от когнитивните науки, показват, че „стимулирането на мозъка по определен начин трансформира мозъчните структури и променя начина на мислене и че тези трансформации са възможни по време на целия живот на човека, а не само в ранна възраст, както се смяташе доскоро. Ежедневният контакт с цифровите технологии формира у „нет-поколението” знания, умения и начин на мислене, много по-различни от тези на предходните поколения. Това поколение, наричано от изследователите „Z поколение“, приема тези технологии за даденост. То притежава така нареченият визуално-кинестетичен стил на учене [2], според който 65% от хората за визуализатори, т.е. използват зрителна стратегия.

Един от начините за ангажиране вниманието на обучаемите в учебния процес е интегриране на средства от тяхното лично виртуално пространство, например непрекъснат достъп до разнообразни информационни източници чрез Интернет, предоставящ едновременно текст, звук, визия, световно покритие, онлайн връзки, интерактивност и възможност информацията да се актуализира лесно и бързо.

Такъв източник е инфографиката (от лат. informatio – означава осведомяване, разяснение, изложение), която е графичен метод за представяне на информация, данни и знания. Водещи медии повишават интереса си към нея като един от приоритетните мултимедийни формати, който може с успех да се използва и в обучението.

Прочетете остатъка от публикацията »